HTORSPROPU  Introduktion til lingvistisk terminologi og metodologi

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Linguistic terminology and methodology – a basic introduction

Uddannelse
Målgruppe: Studerende, der følger kurser i propædeutik eller anden introduktion til sprog på Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier
Kursusindhold
Fordi alle fag på vores institut - Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier – ToRS – indeholder et fremmedsprog, er der et særligt kursus, som skal introducere dig for de ord og de metoder, man bruger, når man skal beskrive et sprog. Blandt disse finder man udtryk som subjekt, sætning, bestemthed, passiv, tempus, kasus, syntaks, morfologi, fonetik, ordstilling, retskrivning, agens, adjektiv, stemthed, assimilation, omlyd, tonalitet, paradigmer, sætningsanalyse, syntagmer, præpositioner, rektion, suffiks, valens, topikalitet, verbum, verbal og mange, mange flere.
Der er ingen forudsætningskrav til kurset
Forelæsning
Ingen kursustilmelding, men man kan tilmelde sig kursets grupperum på www.kunet.dk via ”Absalon”→”Fag”→”Fagkatalog for læreanstalten”
Point
0 ECTS
Prøveform
Andet
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 8
  • Forberedelse
  • 0
  • I alt
  • 8