HTIA00672U TIB, Tibetologi kollokvium

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Tibetan Studies Colloqium

Uddannelse
Udbydes efter Studieordning for Asienstudier på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Indologi, Japanstudier, Kinastudier, Koreastudier, Sydøstasienstudier og Tibetologi, 2010-ordningen samt Studieordning for kandidatuddannelsen i Asienstudier 2008-ordningen
Kursusindhold
Ugentlige kollokvier for Tibetologistuderende tilrettelægges både nybegynderen og den øvede i hvordan man skriver den gode opgave. Der forventes at de studerende skriftligt og mundligt præsenterer det de arbejder med til hvert møde.

Forberedelse til skriftlige og mundlige opgaver i Tibetologi
Målbeskrivelser
BA 2010-ordning:
Tibetologisk realia 1 (fagelementkode HTIB00671E)
Tibetologisk realia 2 (fagelementkode HTIB00731E)
Tibetologisk realia 3 (fagelementkode HTIB00761E)
BA projekt (fagelementkode HTIB00771E)

KA 2008-ordning:
Tværfagligt tema (fagelementkode HTIK03021E)
Tekstbaseret emne (fagelementkode HTIK03031E)
Formidling (fagelementkode HTIK03061E)
Forskningsoversigt (fagelementkode HTIK03081E)
Emnekursus B (fagelementkode HTIK03091E)
Kollokvium med studenteroplæg, kollektiv feedback, diskussion og i mindre grad forelæsning
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 123,5
  • Forelæsninger
  • 14
  • I alt
  • 137,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse