HTIA00651U TIB, Introduktion til Tibetologi 2 (F14)

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Introduction to Tibetan Studies 2

Uddannelse
Udbydes efter Studieordning for Asienstudier på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Indologi, Japanstudier, Kinastudier, Koreastudier, Sydøstasienstudier og Tibetologi, 2010-ordningen eller

Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Tibetologi 2007-ordningen
Kursusindhold

Dette kursus for førsteårsstuderende er bygget op omkring emner, der introducerer og problematisere Tibets moderne historie. Vi vil ikke lære og huske historiske og nutidige facts, men i stedet sætte spørgsmålstegn ved disse, og hvordan de bliver præsenteret i litteraturen som vi har til rådighed. Hvad er de almindelige antagelser i historieskrivning? Hvad er vores kilder og hvordan behandler vi de? Hvordan kan vi være kritiske læsere af tibetansk og kinesisk kildemateriale og de videnskabelige behandlinger af disse?

Dette kursus har også et tekstlæsningsmodul hvor hver studerende skal læse to bøger, som derefter skal præsenteres for holdet.

Målbeskrivelser
BA 2010-ordning:
Introduktion til Tibetologi 2 (fagelementkode HTIB00651E)

BA tilvalg 2007-ordning:
Introduktion til Tibetologi B (fagelementkode HTIB10021E)
Lægges på Absalon ved semesterstart
Se relevante studierordninger
Forelæsninger, studenteroplæg, diskussioner
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 178,25
  • Forelæsninger
  • 28
  • I alt
  • 206,25
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse
Point
5 ECTS
Prøveform
Andet