HTIÆ00641U TIB, Tibetansk propædeutik B2: Mundtligt tibetansk – moderne (F14)

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Tibetan Propaedeutics B2: Spoken Tibetan – Modern

Uddannelse
Udbydes efter BA 2010-studieordning Asienstudier på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Indologi, Japanstudier, Kinastudier, Koreastudier, Sydøstasienstudier og Tibetologi
Kursusindhold

Øvelser i tibetansk konversation

Målbeskrivelser
BA 2010-studieordning:
Tibetansk propædeutik B2: Mundtligt tibetansk – moderne
(fagelementkode HTIB00641E)
Oplyses på Absalon
Se studieordning
Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 178,25
  • Forelæsninger
  • 28
  • I alt
  • 206,25
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse