HTIÆ00601U TIB, Propædeutik A1 litterær

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Tibetan Propædeutics A1: Literary Tibetan – Classical

Uddannelse
Udbydes efter BA 2010-studieordning Asienstudier på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Indologi, Japanstudier, Kinastudier, Koreastudier, Sydøstasienstudier og Tibetologi
Kursusindhold

Gennemgang af grundlæggende klassisk tibetansk grammatik. Undervisningen omfatter lettere tekstlæsning, oversættelse, skriftlige øvelser og grammatisk analyse.

Målbeskrivelser
BA 2010-studieordning:
Tibetansk propædeutik A1: Litterært tibetansk – klassisk
(fagelementkode HTIB00601E)
Oplyses ved første undervisningsgang
Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 356,5
  • Forelæsninger
  • 56
  • I alt
  • 412,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse