HTIÅ00681U ÅU TIB, Tibetansk sprog 1 (efterår)

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

ÅU TIB, Tibetan language 1 (efterår)

Uddannelse
Udbydes via Åbent Universitet
Kursusindhold
Holdundervisning i forlængelse af propædeutiken. Tekstlæsning, excerpering og oversættelse til dansk eller engelsk
Målbeskrivelser
2010-ordning:
Tibetansk sprog 1 (fagelementkode HTIB00681)
Oplyses ved første undervisningsgang
Bestået propædeutik
Fjernundervisning via Google +
  • Kategori
  • Timer
  • E-læring
  • 0
  • I alt
  • 0
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Se studieordning
Kriterier for bedømmelse