HTIÅ00661U ÅU TIB, Tibetansk propædeutik C (efterår)

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

ÅU TIB, Tibetan Propaedeutics C: Modern Language (efterår)

Uddannelse
Udbydes via Åbent Universitet
Kursusindhold
Holdundervisning i forlængelse af propædeutik B1 og B2. Tekstlæsning, excerpering og oversættelse til dansk eller engelsk
Målbeskrivelser
2010-ordning:
Tibetansk propædeutik C (fagelementkode HTIB00661)
Oplyses ved første undervisningsgang
Bestået propædeutik B1 og B2
Fjernundervisning via Google +
  • Kategori
  • Timer
  • E-læring
  • 0
  • I alt
  • 0
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Se studieordning