HTIÅ00631U ÅU TIB, Tibetansk propædeutik B1: Litterært - klassisk (efterår)

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Tibetan Propædeutics B1: Literary Tibetan – Classical

Uddannelse
Kurset udbydes til Åbent Universitet som fjernundervisning
Kursusindhold
Fjernundervisning via Goggle +. Undervisningen omfatter grundlæggende indføring i det tibetanske sprog, tekstlæsning, oversættelse, skriftlige og mundtlige øvelser samt grammatisk analyse
Målbeskrivelser
BA 2010-ordning: Tibetansk propædeutik B1: Litterært
tibetansk – klassisk (fagelementkode HTIB00631E)
Oplyses ved første undervisningsgang
Bestået Propædeutik A1 og A2
Holdundervisning i forlængelse af Tibetansk propædeutik A1 & A2
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 0
  • I alt
  • 0
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Se studieordning
Kriterier for bedømmelse