HTIÅ00612U ÅU TIB, Tibetansk propædeutik A2: Mundtlig Tibetansk - moderne (efterår)

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Tibetan Propaedeutics A2: Spoken Tibetan - Modern

Uddannelse
Kurset udbydes til Åbent Universitet som fjernundervisning
Kursusindhold
Fjernundervisning via Goggle +. Undervisningen omfatter grundlæggende indføring i det tibetanske sprog, tekstlæsning, oversættelse, skriftlige og mundtlige øvelser samt grammatisk analyse
Målbeskrivelser
BA 2010-ordning:
Tibetansk propædeutik A2: (fagelementkode HTIB00611E)
Oplyses ved første undervisningsgang
Der er ingen forudsætningskrav til kurset
Holdundervisning med aktiv undervisningsdeltagelse
  • Kategori
  • Timer
  • E-læring
  • 0
  • I alt
  • 0
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
Se studieordning
Kriterier for bedømmelse