HTIÅ00611U ÅU TIB, Introduktion til Tibetansk kultur og historie 1 (efterår)

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Introduction to Tibetan culture and history

Uddannelse
Udbydes efter BA 2010-studieordning Asienstudier på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Indologi, Japanstudier, Kinastudier, Koreastudier, Sydøstasienstudier og Tibetologi, 2010
Kurset udbydes til Åbent Universitet som fjernundervisning
Kursusindhold

Introduktion til Tibets geografi, historie, samfund, idehistorie og politiske forhold. Den studerende lærer at finde, strukturere og kritisk vurdere information om et af disse emner samt at formidle mundtligt og skriftligt på grundlæggende videnskabeligt niveau. Den studerende opnår kendskab til udvalgte historiske perioder i Tibet fra kejsertiden i det 7.årh. til nutiden, samt kendskab til grundlæggende antagelser i historiografisk forskning og videnskabelig opgaveskrivning og kildekritik .

Kan evt. følges gennem fjernundervisning via Google+

Målbeskrivelser
BA 2010-ordning:
Introduktion til Tibetologi 1 (fagelementkode HTIB00621E)
Oplyses ved første undervisningsgang
Ingen forudsætningskrav til kurset
Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 0
  • I alt
  • 0
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
Se studieordning
Kriterier for bedømmelse