HTIÅ00603U OPRETTES IKKE!!!! ÅU TIB Tibetansk sprog for begyndere (forår)

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Literary Tibetan – Classical and Spoken Tibetan – Modern A1 and A2

Uddannelse
Udbydes efter BA 2010-studieordning Asienstudier på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Indologi, Japanstudier, Kinastudier, Koreastudier, Sydøstasienstudier og Tibetologi, 2010
Kurset udbydes til Åbent Universitet som fjernundervisning
Kursusindhold
Fjernundervisning via Goggle +. Undervisningen omfatter grundlæggende indføring i det tibetanske sprog, tekstlæsning, oversættelse, skriftlige og mundtlige øvelser samt grammatisk analyse
Målbeskrivelser
BA 2010-ordning: Tibetansk propædeutik A1: Litterært
tibetansk – klassisk, 15 ECTS (fagelementkode HTIB00601E) eller Tibetansk propædeutik A2: Mundtligt tibetansk – moderne, 7,5 ECTS (fagelementkode HTIB00611E)
Oplyses ved første undervisningsgang
Der er ingen forudsætningskrav til kurset
Holdundervisning med aktiv undervisningsdeltagelse
  • Kategori
  • Timer
  • Vejledning
  • 0
  • I alt
  • 0
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet med opsyn.