HTIÅ00601U ÅU TIB, Tibetansk propædeutik A1: Litterært tibetansk – klassisk (efterår)

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Tibetan Propaedeutics A1: Literary Tibetan – Classical

Uddannelse
Kurset udbydes til Åbent Universitet som fjernundervisning
Kursusindhold
Fjernundervisning via Goggle +. Undervisningen omfatter grundlæggende indføring i det tibetanske sprog, tekstlæsning, oversættelse, skriftlige og mundtlige øvelser samt grammatisk analyse
Målbeskrivelser
BA 2010-ordning:
Tibetansk propædeutik A1: Litterært tibetansk – klassisk (fagelementkode HTIB00601E)
Oplyses ved første undervisningsgang
Der er ingen forudsætningskrav til kurset
Holdundervisning med aktiv undervisningsdeltagelse
  • Kategori
  • Timer
  • E-læring
  • 0
  • I alt
  • 0
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Se studieordning
Kriterier for bedømmelse