HTHÆ00601U SØA, Thai Propædeutik A

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Thai Propaedeutics A

Uddannelse
Udbydes efter BA 2010-studieordning Asienstudier på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Indologi, Japanstudier, Kinastudier, Koreastudier, Sydøstasienstudier og Tibetologi, 2010
Kursusindhold
This is the first semester of Thai. We will teach basic conversation, reading, writing and grammar.
Målbeskrivelser

BA 2010-Studieordning:
Thai Propædeutik A (fagelementkode HTHB00601E)

AUA Thai Course Books or the equivalent, plus supplementary materials
Discussion, exercises, lecture, group work
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 490
  • Forberedelse
  • 112
  • Vejledning
  • 17
  • I alt
  • 619