HTÆK03092U TS, Speciale (F14)

Årgang 2013/2014
Uddannelse
Udbydes efter studieordning for kandidatuddannelsen i
Tværkulturelle studier 2009-ordning.
Kursusindhold
Der diskuteres problemstillinger, analytiske problemer, formalia og projektstyring. Der gives individuel specialevejledning af faglærere på ToRS
Målbeskrivelser
KA 2009-studieordning:
Speciale (fagelementkode HTÆK03091E)
Litteraturen er tilgængelig online og i Absalon
Det forudsættes, at den studerende er indskrevet på KA uddannelsen i Tværkulturelle studier og dermed opfylder de krav, der er stipuleret i studieordningen
Forelæsninger, opgavediskussioner og studenterfremlæggelser
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 4
  • Praktiske øvelser
  • 813
  • Vejledning
  • 8
  • I alt
  • 825