HTÆK03091U TS, Speciale

Årgang 2013/2014
Uddannelse
Udbydes efter KA 2009-studieordning Studieordning for kandidatuddannelsen i
Tværkulturelle studier
Kursusindhold
I en seminarrække diskuteres problemstillinger, analytiske problemer, formalia og projektstyring. Der gives individuel specialevejledning af faglærere på ToRS.
Målbeskrivelser
KA 2009-studieordning:
Speciale (fagelementkode HTÆK03091E)
Litteraturen er tilgængelig online og i Absalon
Det forudsættes, at den studerende er indskrevet på KA uddannelsen i Tværkulturelle studier og dermed opfylder de krav, der er stipuleret i studieordningen.
Forelæsninger, tekst- og opgavediskussioner
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamen
  • 815
  • Forelæsninger
  • 4
  • Vejledning
  • 6
  • I alt
  • 825
Point
30 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse