HTÆK03073U  TS, Tværkulturel innovation (F14)

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Cross-cultural innovation

Uddannelse
Kurset henvender sig til alle studerende indskrevet på en KA uddannelse på ToRS, som ønsker at forfølge et forløb i tværkulturel innovation. Kurset er godkendt som alternativ til projektorienteret forløb (praktik).
Kursusindhold

Kurset behandler faglige emner, der vedrører tværkulturel innovation og virksomheds-/organisationsforståelse.

Med udgangspunkt i Jacobsen & Thorsvik (2001). Hvordan organisationer fungerer. Indføring i organisation og ledelse og et korpus af artikler vil kurset introducere til en grundlæggende forståelse og analyse af virksomhedsdynamikker og lægge op til diskussion af relaterede tværkulturelle problemstillinger.

Denne indføring foregår parallelt med udviklingen af et konkret produkt (bredt forstået) til og i samarbejde med virksomhed/organisation/branche. Kursusdeltagerne samles fra kursusstart i teams omkring projekter defineret på forhånd af underviserne. Projekterne har:

 • Team: Teams af 4-5 studerende.
 • Projektgrundlag: En virkelig problemstilling, som teamet samles om at løse.
 • Opdragsgiver: En virksomhed/organisation/branche, som har problemstillingen og skal bruge løsningen.
 • Vejledning: En feedback-gruppe.
 • Leverance: En leverance, som skal afleveres ved projektafslutning.

Herudover tilbydes projektteams et innovationsprogram, som hjælper med relevant metoder og strukturerede udfordringer i forhold til at løse projektet og indgå professionelt i eksterne samarbejder. Innovationsprogrammet indeholder workshops og seminarer. 

Der skal forventes at afsætte tid til feltstudier og interviews som led i opgaveløsningen.

Målbeskrivelser
KA Tværkulturelle Studier 2009-ordning:
Projektorienteret formidling (fagelementkode HTÆK03071E)

KA Asienstudier 2008-ordning:
Projektorienteret forløb: Koreastudier (fagelementkode HKOK03461E), Tibetologi (fagelementkode HTIK03051E), Japanstudier (fagelementkode HJAK03061E), Indonesisk/​Sydøstasienstudier (fagelementkode HFKK00377E), Indologi (fagelementkode HIDK03051E), Kinastudier (fagelementkode HKIK03061E), Thai/Sydøstasienstudier (fagelementkode HFKK00366E)

KA Indianske sprog og kultur 2008-ordning:
Projektorienteret forløb (fagelementkode HINK03151E)

KA Grækenlandsstudier 2008-ordning:
Projektorienteret forløb (fagelementkode HGRK03082E)

KA Eskimologi 2008-ordning:
Projektorienteret forløb (fagelementkode HESK03391E)

KA Polsk 2008-ordning:
Projektorienteret forløb (fagelementkode HPLK03381E)

KA Russisk 2008-ordning:
Projektorienteret forløb (fagelementkode HRUK03381E)

KA Østeuropastudier 2008-ordning:
Projektorienteret forløb (fagelementkode HØEK03271E)

KA Religionshistorie 2008-ordning:
Projektorienteret forløb (fagelementkode HRHK03681E)

KA Religionssociologi 2008-ordning:
Projektorienteret forløb (fagelementkode HRSK03451E)

KA Islamiske studier 2008-ordning:
Projektorienteret forløb (fagelementkode HISA04691E)

KA Mellemøstlige sprog og samfund 2008-ordning:
Projektorienteret forløb (fagelementkode HMØK03731E)

KA Ancient medieval near eastern studies 2008-ordning:
Academic internship (fagelementkode HNAK03471E)

Følgende grundbog skal anskaffes: Jacobsen & Thorsvik (2002). Hvordan organisationer fungerer. Indføring i organisation og ledelse. København: Hans Reitzels Forlag. Andre tekster vil være tilgængelige online og gennem Absalon.
Det forudsættes, at den studerende er indskrevet på en KA uddannelse på ToRS og ikke har taget fagelementet projektorienteret forløb.
Forelæsninger, tekst- og opgavediskussioner, team-arbejde, feltstudier, interview-studier.
Der er begrænsede pladser og der skal derfor indsendes en begrundet ansøgning på 1/2-1 side til sejersen@hum.ku.dk inden 1. december. I denne ansøgning skal der fremgå kulturanalytiske elementer på min. 30 ECTS fra Tværkulturelle studier, Komparative kulturstudier, Religionssociologi eller Minoritetsstudier på enten BA eller KA niveau.
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 112
 • Forelæsninger
 • 28
 • Praktiske øvelser
 • 271,75
 • Vejledning
 • 0,75
 • I alt
 • 412,50