HTÆK03053U  TS, Aktuel Tematisk Problemstilling (F14)

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Thematical problem of current interest

Uddannelse
Udbydes efter KA 2009-studieordning for kandidatuddannelsen i
Tværkulturelle studier
Kursusindhold
Seminarer i løbet af semestret, hvor der vil være mulighed for at diskutere tekster og analytiske problemer. Der vil være fokus på diskussioner om det tværkulturelle som metode, kritik og begreb. Der vil ligeledes være plads til at diskutere opgaverelaterede problemstillinger og tekster. Dato og tidspunkt for seminarer annonceres senere.
Målbeskrivelser
KA 2009-studieordning:
Aktuel Tematisk Problemstilling (fagelementkode HTÆK03051E)
Materialet vil være tilgængeligt online og gennem Absalon
Det forudsættes, at den studerende er indskrevet på KA uddannelsen i Tværkulturelle studier og dermed opfylder de krav, der er stipuleret i studieordningen
Forelæsninger, tekstdiskussioner og studenteroplæg
Kurset henvender sig udelukkende til studerende, som skal tage modul 5 på KA uddannelsen i Tværkulturelle studier.
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 56
 • Forelæsninger
 • 14
 • Praktiske øvelser
 • 341,5
 • Vejledning
 • 1
 • I alt
 • 412,5