HTÆA03062U TS, Virksomhedsforståelse (F14)

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Project and organisational understanding

Uddannelse
Udbydes efter studieordning for kandidatuddannelsen i
Tværkulturelle studier 2009-ordning
Kursusindhold
Seminarer i løbet af semestret, hvor der vil være fokus på virksomheds- og organisationsteori samt relaterede problemstillinger. Der vil være fokus på diskussioner om det tværkulturelle i forhold til de konkrete opgaver.
Målbeskrivelser
KA 2009-studieordning:
Projektorienteret forløb (praktik) (fagelementkode HTÆK03061E)
Projektorienteret formidling (fagelementkode HTÆK03071E)Virksomhedsforståelse (fagelementkode HTÆK03081E)
Følgende grundbog skal anskaffes: Jacobsen & Thorsvik (2002). Hvordan organisationer fungerer. Indføring i organisation og ledelse. København: Hans Reitzels Forlag. Andre tekster vil være tilgængelige online og gennem Absalon.
Det forudsættes, at den studerende er indskrevet på KA uddannelsen i Tværkulturelle studier og dermed opfylder de krav, der er stipuleret i studieordningen
Forelæsninger, tekst- og opgavediskussioner
Kurset henvender sig udelukkende til studerende, som skal tage modul 6 på KA uddannelsen i Tværkulturelle studier.
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 56
 • Forelæsninger
 • 14
 • Praktiske øvelser
 • 341,75
 • Vejledning
 • 0,75
 • I alt
 • 412,50
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse