HTÆA03061U TS, Projekt- og virksomhedsforståelse

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Project and organisational understanding

Uddannelse
Udbydes efter KA 2009-studieordning Studieordning for kandidatuddannelsen i
Tværkulturelle studier
Kursusindhold
Seminarer i løbet af semestret, hvor der vil være fokus på virksomheds- og organisationsteori samt relaterede problemstillinger. Der vil være fokus på diskussioner om det tværkulturelle i forhold til de konkrete opgaver. Dato og tidspunkt for seminarer annonceres senere
Målbeskrivelser
KA 2009-studieordning:
Projektorienteret forløb (praktik) (fagelementkode HTÆK03061E)
Projektorienteret formidling (fagelementkode HTÆK03071E)Virksomhedsforståelse (fagelementkode HTÆK03081E)
Materialet vil være tilgængeligt online og gennem Absalon
Det forudsættes, at den studerende er indskrevet på KA uddannelsen i Tværkulturelle studier og dermed opfylder de krav, der er stipuleret i studieordningen
Forelæsninger, tekst- og opgavediskussioner
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 56
 • Forelæsninger
 • 14
 • Projektarbejde
 • 341,5
 • Vejledning
 • 1
 • I alt
 • 412,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse