HTÆA03031U TS, Kulturel oversættelse (F14)

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Cultural and Social Analysis

Uddannelse
Udbydes efter KA 2009-studieordning Studieordning for kandidatuddannelsen i
Tværkulturelle studier eller

Studieordning for kandidatuddannelsen i Asienstudier 2008-ordningen
Kursusindhold
Migration, globalisering og hurtige forandringer udgør nogle af de største udfordringer for nationer, samfund, institutioner og individer i dag og derfor er vi nødt til at udvikle en forståelses- og analyseramme for disse fænomener. Begrebet kulturel oversættelse beskriver det forhold, at ethvert møde mellem forskellige kulturer, verdenssyn eller værdisystemer udløser handlinger og strategier for oversættelse, som langt fra kun har med sprog at gøre, men hvor også parternes kulturelle forudsætninger kommer til forhandling. Ideelt set er kulturel oversættelse en gensidig proces, hvor man forsøger at forstå den anden ud fra sin egen position, samtidig med at man også forsøger at se sig selv ud fra den andens synspunkt. Reelt foregår kulturmøde dog langt fra altid i et magtfrit rum, og oversættelse mellem sprog og kulturer kan fungere og fortolkes meget forskelligt, lige fra vold og overgreb til kreativitet og nyskabelse. Kurset er tværdisciplinært såvel som tværkulturelt. Der inddrages sprog- og litteraturteori, historisk og antropologisk metode, samt samfundsteori. Begrebet kulturel oversættelse diskuteres i forhold til emner som migration, kulturmøde, kolonialisme/postkolonialisme, kosmopolitisme og globalisering.
Målbeskrivelser
KA Tværkulturelle Studier 2009-ordning:
Kultur og samfundsanalyse (Fagelementkode HTÆK03011E)

KA Asienstudier 2008-ordning:
Tværfagligt tema Koreastudier (fagelementkode HKOK03431E)
Tværfagligt tema Tibetologi (fagelementkode HTIK03021E)
Tværfagligt tema Japanstudier (fagelementkode HJAK03032E)
Tværfagligt tema Indonesisk (fagelementkode HFKK00356E)
Tværfagligt tema Indologi (fagelementkode HIDK03021E)
Tværfagligt tema Kinastudier (fagelementkode HKIK03022E)
Tværfagligt tema Thai (fagelementkode HFKK00372E)
Materialet vil være tilgængeligt online og gennem Absalon
Det forudsættes, at den studerende er indskrevet på KA uddannelsen i Tværkulturelle studier eller Asienstudier og dermed opfylder de krav, der er stipuleret i studieordningen.
Forelæsninger, holdundervisning, dialogseminarer, studenteroplæg samt
anden form for aktiv inddragelse af de studerende. Der skal endvidere indregnes arbejde i læsegrupper. Eksamen vil være en porteføljeeksamen, og der skal skrives 3 opgaver af hver 4-5 sider i løbet af kurset.
Kurset henvender sig til studerende, som skal tage modul 3 på KA uddannelsen i Tværkulturelle studier og til studerende på KA uddannelsen i Asienstudier, der ønsker at tage Kulturel oversættelse som Tværfagligt tema.
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 168
 • Forelæsninger
 • 42
 • Praktiske øvelser
 • 202
 • Vejledning
 • 0,5
 • I alt
 • 412,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse