HTÆA03021U TS, Regional specialisering

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Regional specialisation

Uddannelse
Udbydes efter KA 2009-studieordning Studieordning for kandidatuddannelsen i
Tværkulturelle studier
Kursusindhold
Seminarer i løbet af semestret, hvor der vil være mulighed for at diskutere tekster og analytiske problemer. Der vil være fokus på diskussioner om det tværkulturelle i forhold til de konkrete opgaver med regionalt fokus. Ligeledes vil regionalbegrebet blive behandlet. Dato og tidspunkt for seminarer annonceres senere.
Målbeskrivelser
KA 2009-studieordning:
Regional specialisering (fagelementkode HTÆK03021E)
Regional specialisering med sprog (fagelementkode HTÆK03041E)
Materialet vil være tilgængeligt online og gennem Absalon
Det forudsættes, at den studerende er indskrevet på KA uddannelsen i Tværkulturelle studier og dermed opfylder de krav, der er stipuleret i studieordningen
Forelæsninger, tekst- og opgavediskussioner
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 16
 • Forelæsninger
 • 6
 • Praktiske øvelser
 • 389,5
 • Vejledning
 • 1
 • I alt
 • 412,5