HSSA10071U Emotioners udtryk

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Emotioners udtryk

Uddannelse
Sprogpsykologi
Kursusindhold

Kurset retter opmærksomheden på emotionelle manifestationer, og begrebet emotion vil blive belyst fra forskellige teoretiske vinkler, når vi bl.a. stiller spørgsmålene: Hvad betyder ansigtets udtryk, når vi kommunikerer, hvad vil det sige at svede "angstens sved", og hvornår giver sproget anledning til, at vi betragter et udtryk som vredt, kærligt eller truende?

Teoretiske bud på, hvad der ligger i begrebet "emotion" vil danne rammen, når vi undersøger, hvorvidt emotionelle udtryk kan iagttages, måles og fortolkes som forståelser, og derved har kurset fokus på både teori og praksis. Vi undersøger ansigters udtryk og diskuterer universalitet i denne sammenhæng - forstår vi på tværs af landegrænser og kulturer hinandens emotionelle ansigtsudtryk, eller har vi individuelle forståelser? Vi afprøver galvanisk hudrespons, en metode som kendes populært for dens brug som "løgnedetektor", og vi inddrager "den emotionelle hjerne". Det verbale sprog anskuer vi fra et pragmatisk perspektiv og ser bl.a. på principper for samarbejde og høflighed.

Da kurset vil være både teoretisk og praktisk orienteret, vil vi også gennemgå forskellige undersøgelsesmetoder. De studerende forventes at have mod på at formulere problemstillinger, afprøve metoder, løse opgaver og præsentere resultater undervejs.

Målbeskrivelser
Formålet med kurset er at blive i stand til at udpege og anvende metoder til at belyse forståelser, som er af emotionel karakter.
Holdundervisning
Litteratur: Der vil bl.a. blive læst litteratur af Charles Darwin, Paul Ekman, Antonio Damasio, Anders Gade, Richard S. Lazarus, Joseph Ledoux, Wedin & Sandell, Paul Grice og Geoffrey Leech.
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamensforberedelse
  • 63
  • Holdundervisning
  • 42
  • Undervisningsforberedelse
  • 105
  • I alt
  • 210
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Se studieordningen