HSSA10065U Stemmer, tanker og selvfremstilling

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Specialized Topic in the Psychology of Language

Uddannelse
Sprogpsykologi
Kursusindhold

I kurset Stemmer, tanker og selvfremstilling skal vi undersøge, hvordan repræsentationer af stemmer og tanker anvendes i talesprog, både i fortællinger og i ikke-narrative repræsentationer. Vi vil komme til at beskæftige os med de store linjer: Hvad vil det sige at gengive stemmer og tanker? Hvorfor er studiet af brugen af stemmer og tanker interessant? Hvilken effekt og funktion har det, når man fletter andres stemmer og tanker ind i sin egen tale? Vi vil også i høj grad beskæftige os med detaljerne og konkrete fortælletekniske greb: Hvilke former og strukturer har repræsentationen af stemmer og tanker? Vi vil blive fortrolige med forskellige typer af tale- og tankegengivelse og de sproglige og grammatiske midler, man kan tage i brug for at producere disse typer. Vi vil også se på, hvordan den repræsenterede tale og tanke sprogligt indlejrer sig i den nutidige talesituation. I den forbindelse vil vi også komme til at beskæftige os med interaktionelle aspekter: Vi vil diskutere forholdet mellem brugen af stemmer og tanker som middel til gengivelse af tidligere begivenheder på den ene side og som middel til at opfylde identitetsmæssige og relationelle interesser på den anden. Derudover vil vi undersøge, om der er bestemte typer af historier og talesituationer, der knytter særligt an til bestemte typer af gengivelse. Emner som kontekst, genre og identitet i form af selvfremstilling og fremstilling af andre bliver centrale omdrejningspunkter i kurset.

Studiet af stemmer og tanker er primært forbundet med en skriftlig, litterær tradition. Derfor vil vi også beskæftige os med, hvordan brugen af stemmer og tanker i talesprog adskiller sig fra brugen i skriftsprog.
Målbeskrivelser

Formålet med dette kursus er at sætte den studerende i stand til at identificere og diskutere, hvordan stemmer og tanker i talesprog kan anvendes som fortælleteknisk greb og positioneringsredskab til kommunikative formål. Kurset henvender sig til alle studerende med interesse for repræsentationer og selvfremstillinger i mundtlige fortællinger og i talesprog.

Vi vil læse tekster af bl.a. Mikhail Bakhtin, Geoffrey Leech, Mick Short, Elena Semino, Erving Goffman, William Chafe, Marianne Rathje og Deborah Tannen. 

Vi vil komme til at arbejde med forskellige typer af talesprogsdata, såsom interviewdata og læge-patientsamtaler. Både samtaler og primært monologiske talesituationer vil blive inddraget, og vi vil diskutere, hvilke metodiske overvejelser man bør gøre sig i forbindelse med undersøgelsen af brugen af stemmer og tanker i forskellige talesituationer og i talesprog generelt.
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamensforberedelse
  • 126
  • Holdundervisning
  • 84
  • Undervisningsforberedelse
  • 210
  • I alt
  • 420