HSSA10063U Bag teksten - tekstarbejde i organisatorisk kontekst

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Bag teksten - tekstarbejde i organisatorisk kontekst

Uddannelse
Sprogpsykologi
Kursusindhold

Gennem de sidste årtier er der i mange danske organisationer iværksat forskellige tiltag der skal gøre organisationernes tekster ”bedre”, fx ved at de bliver ”lettere at forstå” og ”mere imødekommende” for ”almindelige mennesker”, altså modtagere der ikke har nogen særlig faglig indsigt i det stof der formidles. Blandt de typiske tiltag i dette arbejde er fx udarbejdelsen af sprogpolitikker eller afholdelse af skrivekurser for skrivende medarbejdere.

Udgangspunktet for kurset er at forsøget på at forandre organisationers tekster overvejende udmøntes som en meget praksisnær bestræbelse, men er forskningsmæssigt underbelyst. Resultatet er at det ofte er uklart på hvilket grundlag tekstarbejdet bedrives, hvem det skal tilgodese, og hvad der egentlig kommer ud af anstrengelserne.

Det overordnede formål med kurset er at analysere samspillet mellem organisatorisk kontekst og tekstarbejde. Med afsæt i forskellige teoretiske (bl.a. organisationspsykologiske) tilgange til analysen af organisationer vil kurset behandle temaer som sprogsyn, tekstarbejdets status, formålene med at ville forandre de tekster der skrives, og organisatorisk modstand mod forsøget på at ændre organisationers tekster.

I løbet af kurset vil den studerende opøve indsigt i og et kritisk blik for tekstarbejde i organisationer, herunder for de muligheder og forhindringer der kan være relevante når man forsøger at ændre organisationers tekster. Som del af kurset skal den studerende selv foreslå og afprøve hvordan analyser af forholdet mellem tekstarbejde og organisatorisk kontekst kan gennemføres.

Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamensforberedelse
  • 63
  • Holdundervisning
  • 42
  • Undervisningsforberedelse
  • 105
  • I alt
  • 210
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Se studieordning