HSPA0T041U Spansk - Kontrastivt sprog

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Contrastive language

Kursusindhold
Formålet med dette fagelement er for det første at træne i dels at skrive grammatisk korrekt spansk, og dels at oversætte til og fra spansk. Dertil kommer at der på kurset vil blive undervist i og diskuteret hvilke udfordringer man typisk møder i forbindelse med oversættelse. Vi vil opøve færdigheder i at analysere bestemte forskelle mellem spansk og dansk sprogbrug som sprogtypologiske forskelle. Man afleverer oversættelser som bliver rettet og gennemgået i timerne som udgangspunkt for gennemgang af grammatiske problemer og diskussioner af typologiske forskelle mellem dansk og spansk, og oversættelsesmæssige problemstillinger
Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamen
  • 0
  • Forberedelse
  • 0
  • Forelæsninger
  • 0
  • I alt
  • 0
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Andet