HSPA0T011U  Spansk - Syntaktisk analyse

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Syntactical analysis

Kursusindhold

På kurset trænes den studerende i syntaktisk analyse og skriftlig produktion af spansk. I løbet af semestret beskrives den terminologi og de redskaber som anvendes i den syntaktiske analyse. Den syntaktiske analyse trænes gennem øvelser. Centrale grammatiske problemer gennemgås med udgangspunkt i oversættelsesøvelser.

Materiale: omfang svarende til: Jan Mogensen, Spansk Grammatik + Ebbe Spang-Hanssen: Grundkursus i grammatik.

Holdundervisning
Point
5 ECTS
Prøveform
Andet
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamen
  • 0
  • Forberedelse
  • 0
  • Forelæsninger
  • 0
  • I alt
  • 0