HSPA03651U Spansk - Grammatik og kognition

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Spanish - Grammar and cognition

Kursusindhold
Vi vil på dette kursus fokusere på en række særligt karakteristiske problemstillinger i spansk grammatik, med særligt henblik på deres identifikation og analyse og den sprogteoretiske ramme Der lægges særligt vægt på systematik, argumentation og klarhed i fremstillingen af disse problemstillinger. Der vil også i et vist omfang lægges vægt på den grammatiske indsigts praktiske anvendelighed. Der laves løbende opgaver/øvelser i læsegrupper som forberedelse til og en integreret del af undervisningen
Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamen
  • 0
  • Forberedelse
  • 0
  • Forelæsninger
  • 0
  • I alt
  • 0
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse