HSPA03611U  Humanistisk entrepreneurship

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

The Humanities and Entrepreneurship

Kursusindhold

På det globaliserede arbejdsmarked er der et stigende behov for specialister fra de humanistiske fakulteter der har udbygget deres fagspecifikke ekspertise med en målrettet indsigt i erhvervslivets terminologi, teoretiske modeller og praktiske værktøjer. Fagets hovedemner er innovation og entrepreneurship. Innovation er en systematisk og artikuleret søgen efter forbedring og fornyelse. Entrepreneurship undersøger muligheden for opstart af ny virksomhed og for implementering af innovative tiltag i eksisterende virksomheder. Kreativitetsøvelser og idégenererende metoder og værktøjer indgår i kurset. Repræsentanter fra erhvervslivet vil deltage i undervisningen et par gange i løbet af kurset.

Holdundervisning
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamen
  • 0
  • I alt
  • 0