HSPA03324U Spansk - Frit emne: La Guerra Civil Española

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Spanish -Optional MA-subject: La Guerra Civil Española

Kursusindhold
Den spanske borgerkrig er en skelsættende begivenhed i nyere spansk historie, idet den markerer overgangen fra en demokratisk republikansk styreform til diktatur. Efter general Francos død i 1975 blev der truffet en politisk aftale om at lægge fortidens stridigheder bag sig, og med den såkaldte ”glemslens pagt” udeblev også et retsopgør om fortidens forbrydelser. Alt imens faghistorikere i de sidste tredive år har udforsket borgerkrigen videnskabeligt, er det lykkedes de såkaldte revisionister, der arbejder uden for det videnskabelige paradigme, at skabe sig en politisk platform til at påvirke spaniernes opfattelse af den 75 år gamle konflikt. Ydermere synes de politiske partier efter årtusindeskiftet at have opgivet ”glemslens pagt” med en yderligere politisering af borgerkrigsdebatten til følge. Kurset analyserer de sidste tre årtiers mest spændende og principielle debatter om borgerkrigen på grundlag af forskellige metodiske og teoretiske tilgange. Vi ser bl.a. nærmere på virkelighedsprincippet og den historiske revisionisme samt en række teoretiske og definitoriske spørgsmål, der knytter sig til debatten om borgerkrigen, herunder om man kan betegne general Francos regime som fascistisk.
Holdundervisning
Undervisning på dansk og spansk
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamen
  • 0
  • Forberedelse
  • 0
  • Forelæsninger
  • 0
  • I alt
  • 0
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet