HSPÅ0T011U ÅU SPA Spansk - Modul 1:Syntaktisk analyse, Sprog og IT, Fonetik og mundtlig sprogfærdighed

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

ÅU Spansk - Modul 1:Syntaktisk analyse, Sprog og IT, Fonetik og mundtlig sprogfærdighed

Uddannelse
Modul 1
Nyt gennemløb
Kursusindhold
Indhold:

Sprog og it    

På kurset trænes den studerende til på et elementært niveau at anvende it-redskaber der er særligt relevante på et sprogstudie, navnlig brug af et sprogkorpus.

Efter at have bestået dette fagelement får den studerende et særskilt it-certifikat der afspejler at fagelementet rummer it-certifikatets fire kompetencekategorier inden for ’Hands on it – teknikker og funktioner’, ’It i faglig kontekst’, ’It-begrebskendskab’ og ’Kritisk, strategisk og kreativ brug af it’.


Syntaktisk analyse

På kurset trænes den studerende i syntaktisk analyse og skriftlig produktion af spansk. I løbet af semestret beskrives den terminologi og de redskaber som anvendes i den syntaktiske analyse. Den syntaktiske analyse trænes gennem øvelser. Centrale grammatiske problemer gennemgås med udgangspunkt i oversættelsesøvelser.

Materiale: omfang svarende til: Jan Mogensen, Spansk Grammatik + Ebbe Spang-Hanssen: Grundkursus i grammatik.

 

Fonetik

Gennemgang af elementære regler for udtale af spansk, set i relation til typiske fejl for dansk andetsprogstilegnelse af spansk. Formålet med dette kursus er at de studerende skal have kendskab til de udtalefejl en dansker typisk laver og kunne korrigere dem. For at kunne det, skal de kende de basale spanske udtaleregler, og specielt de regler der karakteristisk adskiller sig fra de tilsvarende danske. Undervisningen er baseret på lærergennemgang og lytte/udtaleøvelser.
 

Mundtlig sprogfærdighed

Dette kursus i mundtlig sprogfærdighed er forbundet med kurset i fonetik. Af denne grund er fokus på den mundtlige sprogforståelse og –produktion. Hensigten er at forbedre forståelsen af det talte sprog og at øve den mundtlige kommunikation med særligt henblik på udtalen af fonemer og på intonationen. Med sigte herpå vil undervisningen indeholde øvelser i forståelsen af mundtligt sprog med anvendelse af audiovisuelt materiale, samt øvelser i talesprog ved samtale og oplæg fra de studerendes side. Emnerne kan være aktuelle problemstillinger eller relateret til den øvrige undervisning på spanskstudiet.

 

Holdundervisning
Kan også tages som BA-tilvalg 2012 - Modul 1: Syntaktisk analyse (2,5 ECTS) og Fonetik (5 ECTS)
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 0
  • I alt
  • 0