HSPÅ00441U ÅU SPA Modul 2:Tekstanalyse (7,5 ECTS), Spaniens historie fra 1800 til i dag (7,5 ECTS) (forår)

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Modul 2:Tekstanalyse (7,5 ECTS), Spaniens historie fra 1800 til i dag (7,5 ECTS)

KursusindholdTekstanalyse

Undervisningen består af en forelæsningsrække og af holdundervisning på faget. I forelæsningsrækken fremstilles en række centrale teoretiske problemstillinger vedrørende tekstanalysen. På holdøvelserne diskuteres og øves anvendelsen af de teoretiske elementer. Hver studerende skal medvirket ved et oplæg i forbindelse med holdundervisningen.Spaniens historie, kultur og litteratur fra 1800 til i dag

Kurset omfatter perioden fra begyndelsen af det 19. århundrede til i dag. Det drejer sig om dels den politisk-økonomiske historie, dels kultur- og kunsthistorien, hvori litteraturhistorien spiller en stor rolle. Den politisk-økonomiske historie er rammen for resten. Der bliver til kurset valgt dels historiske kildetekster, dels litterære tekster der i en eller anden forstand forholder sig til den historiske periode, og endelig nogle der blot repræsenterer de skiftende ismer

Som grundbøger vil alle Spanienshistorier der omfatter de to århundreder, kunne bruges.  F.ex. Stig Jørgensen: Spanien. Systime, 2009. Ross: Spain since 1812, Hodder, UK, seneste udg. Der vil i kurset blive brugt links til spansksprogede historie- og kunst-sites. Litteraturhistorie: José García López: Historia de la literatura española.  

Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 0
  • I alt
  • 0
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet