HRUK03361U RUS, Hovedemner (F14)

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Main Topics

Uddannelse
Udbydes efter studieordning for kandidatuddannelsen i Russisk Sprog og Kultur 2008-ordningen
Kursusindhold
Der arbejdes med 4-6 hovedemner. Et af disse er et fællesemne vedr. tiden før 1800, øvrige emner aftales individuelt. Emnerne kan være af litterær, lingvistisk, historisk eller kulturhistorisk art og belyses med et antal tekster på russisk, som udgør den primære litteratur suppleret med sekundær litteratur på russisk eller andre sprog. Det samlede pensum af primær litteratur udgør 1200 ns, incl. det fælles emne.
Målbeskrivelser

KA Russisk 2008-ordning:
Hovedemner (fagelementkoder HRUK03361E)

Aftales mellem underviser og studerende.
Holdundervisning med øvelser og individuelle oplæg
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 2
 • Forberedelse
 • 380
 • Forelæsninger
 • 28
 • Praktiske øvelser
 • 1
 • Vejledning
 • 1,5
 • I alt
 • 412,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse