HRUK03341U RUS, Sprogfærdighed

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Language Proficiency

Uddannelse
Udbydes efter Studieordning for kandidatuddannelsen i Russisk Sprog og Kultur 2008-ordningen
Kursusindhold

Undervisningen tager udgangspunkt i kulturelle emner, som afspejler aktuel offentlig debat i Rusland. Der fokuseres på tilegnelse af russisk officielt sprog (kodificeret standardsprog), der anvendes til dette formål, og dets sondring fra dagligtale. Gennemgang af et emne afsluttes med en skriftlig opgave indenfor det pågældende emne på baggrund af en ekstemporal tekst.

Målbeskrivelser

KA 2008-studieordning: 
Sprogfærdighed (fagelementkode HRUK03341E)

Materialer udleveres løbende i forbindelse med undervisningen

Bestået grunduddannelse
Undervisningen foregår som holdundervisning med aktiv deltagelse af de studerende i form af holddiskussion, individuelle oplæg, dialog mellem underviser og studerende samt skriftlige afleveringer.
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 384
  • Forelæsninger
  • 28
  • Vejledning
  • 0,5
  • I alt
  • 412,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse