HRUK03321U RUS, Oversættelse dansk-russisk skriftlig

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Translation

Uddannelse
Udbydes efter Studieordning for kandidatuddannelsen i Russisk Sprog og Kultur 2008-ordningen
Kursusindhold
Med udgangspunkt i autentiske danske tekster om alment kulturelle og samfundspolitiske emner, som har en særlig relevans for Rusland og Danmark, arbejdes der såvel med generelle oversættelsesproblemer og -strategier som med udførlig analyse af kontrastive aspekter mellem russisk og dansk
Målbeskrivelser
KA 2008-studieordning: 
Oversættelse (fagelementkode HRUK03321E)
Materialer udleveres løbende i forbindelse med undervisningen
Bestået grunduddannelse
Med udgangspunkt i autentiske danske tekster om alment kulturelle og samfundspolitiske emner, som har en særlig relevans for Rusland og Danmark, arbejdes der såvel med generelle oversættelsesproblemer og -strategier som med udførlig analyse af kontrastive aspekter mellem russisk og dansk.
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 177,75
  • Forelæsninger
  • 28
  • Vejledning
  • 0,5
  • I alt
  • 206,25
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse