HRUA03341U  RUS, Sprogfærdighed/Oversættelse(F14)

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Language Proficiency/Translation

Uddannelse
Udbydes efter studieordning for kandidatuddannelsen i Russisk Sprog og Kultur 2008-ordningen
Kursusindhold
Sprogfærdighed:
Undervisningen tager udgangspunkt i kulturelle emner, som afspejler aktuel offentlig debat i Rusland. Der fokuseres på tilegnelse af russisk officielt sprog (kodificeret standardsprog), der anvendes til dette formål, og dets sondring fra dagligtale.

Oversættelse:
Med udgangspunkt i autentiske danske tekster om alment kulturelle og samfundspolitiske emner, som har en særlig relevans for Rusland og Danmark, arbejdes der såvel med generelle oversættelsesproblemer og -strategier som med udførlig analyse af kontrastive aspekter mellem russisk og dansk.
Målbeskrivelser

KA Russisk 2008-ordning:
Sprogfærdighed (fagelementkode HRUK03341E)
Oversættelse (fagelementkode HRUK03321E)

Materialer udleveres løbende i forbindelse med undervisningen.
Undervisningen foregår som holdundervisning med aktiv deltagelse af de studerende i form af holddiskussion, individuelle oplæg, dialog mellem underviser og studerende. Gennemgang af et emne afsluttes med en skriftlig opgave indenfor det pågældende emne på baggrund af en ekstemporal tekst.
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 384
  • Forelæsninger
  • 28
  • Vejledning
  • 0,5
  • I alt
  • 412,5