HRUA03331U RUS, Oversættelse i teori og praksis

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Translation

Uddannelse
Udbydes efter Studieordning for kandidatuddannelsen i
Russisk Sprog og Kultur 2008
Kursusindhold

Der arbejdes med generelle og specifikke oversættelsesteoretiske og praktiske problemstillinger i relation til forskellige teksttyper.
Et antal centrale kontrastive emner af relevans for oversættelse fra russisk til dansk bliver behandlet.

De studerende skal tidligt i forløbet udvælge tekster, der skal ligge til grund for deres opgaver.

Faget afsluttes med aflevering af to frie, skriftlige hjemmeopgaver, som besvares på dansk og indleveres samtidigt.

OPG A er en oversættelse fra russisk til dansk ledsaget af en systematisk kommentar til de relevante problemer af oversættelsesteknisk og formidlingsmæssig art, samt

OPG B er en systematisk analyse og kritik af en eller flere allerede publicerede oversættelser fra russisk til dansk.
Målbeskrivelser

KA 2008-ordning Russisk sprog og kultur
Oversættelse i teori og praksis (fagelementkode HRUK03331E)

KA 2008-ordning Østeuropastudier
Oversættelse i teori og praksis (fagelementkode HØEK03221E)

Der anvendes et fællespensum (ca. 200 ns.) af oversættelsesteoretiske tekster, primært på russisk, engelsk og dansk.
Kurset forudsætter bestået BA i russisk
Der arbejdes med forelæsninger og individuelle oplæg fra de studerende
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 384
  • Forelæsninger
  • 28
  • Vejledning
  • 0,5
  • I alt
  • 412,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse