HRUA01097U RUS, Russisk samtidskultur (F14)

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Contemporary Russian culture

Uddannelse
Udbydes efter Studieordning for Øst- og Sydøsteuropastudier på BA-niveau med
specialisering i de centrale fag Balkanstudier, Grækenlandstudier, Polsk og Russisk, 2010-ordningen eller

Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Østeuropastudier 2007-ordningen eller

Studieordning for kandidatuddannelsen i Russisk Sprog og Kultur 2008-ordningen eller

Studieordning for kandidatuddannelsen i Østeuropastudier 2008-ordningen
Kursusindhold

Kurset introducerer til en række fænomener i russisk samtidskultur i hhv. 1990erne og fra 2000 og frem. Litteratur, film, ungdomskultur, massemedier, internet, sovjetsymboler mm. studeres med særlig henblik på at identificere og analysere iboende og udtalte problemstillinger vedrørende nutidens forhold til fortiden, forholdet mellem høj- og lavkultur, samt det russiske forhold til Vesten og ideer om national identitet. Kurset opøver evnen til at afgrænse og analysere de udvalgte samtidskulturelle problemstillinger. For studerende der tager faget som Fordybelsesemne og Særligt studeret emne II lægges der desuden vægt på færdigheden i at disponere præsentationen af det konkrete stof i en mundtlig formidling. Studerende der skriver hjemmeopgave eller BA-projekt får vejledning i skriftlig fremstilling. Kurset baserer sig på de studerendes metodiske og selvstændige arbejdsindsats

Målbeskrivelser

BA 2010-ordning:
Fordybelsesemne (fagelementkode HRUB01091E)
Valgfrit emne (fagelementkode HRUB01101E)
BA-projekt (fagelementkode HRUB01111E)

BA tilvalg 2007-ordning:
Valgfrit emne (fagelementkode HØEB10031E)

KA Russisk 2008-ordning:
Valgfag (fagelementkode HRUK03371E)

KA Østeuropastudier 2008-ordning:
Valgfag (fagelementkode HØEK03261E)
Særligt studeret emne II (fagelementkode HØEK03231E)
Valgfag (fagelementkode HØEK03261E)

Der læses et fællespensum på 800 sider faglitteratur, derudover yderligere faglitteratur og russisk-sproget litteratur alt efter de enkelte studerendes studieordninger og fagelementer. Yderligere oplysninger om anskaffelse af pensum vil blive annonceret i kursuskatalog og på kursets Absalon-side
Indstillelse til prøven i BA-projekt forudsætter bestået 120 ECTS inden for det centrale fag (excl. propædeutik) samt at fagelementerne Valgfrie emner er bestået.
Seminar (vejledning for opgaveskrivende)
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 384,5
  • Forelæsninger
  • 28
  • I alt
  • 412,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse