HRUA01095U  RUS, Emnekursus: Litteratur og Kultur

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Literature and Cultural Theory

Uddannelse
Udbydes efter Studieordning for Øst- og Sydøsteuropastudier på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Balkanstudier, Grækenlandstudier, Polsk og Russisk, 2010-ordningen og Studieordning for kandidatuddannelsen i
Russisk Sprog og Kultur 2008-ordningen
Kursusindhold

Kurset giver indføring til kulturvidenskabens teoretiske retninger og metoder med et særligt fokus på de russiske kulturstudier. Inden for disse rammer vil kurset lægge vægt på de postkoloniale studier i den ”russiske orient” (især Kaukasus og Centralasien), studier i den russiske moderniseringshistorie, historisk hukommelse, samt andre nyere teoretiske retninger, der kan anvendes som analytiske redskaber og indgangsvinkler til udvalgte litterære tekster. Udvælgelsen og inddragelsen af analyseeksempler fra de litterære, essayistiske og faglige tekster, film og skønlitterære nøgleværker er foretaget under hensyn til de ikke russisk kyndige. Kurset foregår på dansk og henvender sig til alle studerende med interesse for kultur- og samfundshistoriske tilgange til russisk

Målbeskrivelser

BA 2010.ordning:
Fordybelsesemne (fagelementkode HRUB01091E)
Valgfrit emne (fagelementkode HRUB01101E)
BA projekt (fagelementkode HRUB01111E)

KA 2008-ordning (russisk):
Valgfag (fagelementkode HRUK03371E)

KA 2008-ordning (Østeuropastudier):
Valgfag (fagelementkode HØEK03261E)

Udleveres ved kursets begyndelse
Seminar, projektarbejde
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 384
  • Forelæsninger
  • 28
  • Vejledning
  • 0,5
  • I alt
  • 412,5