HRUA01094U RUS, Emnekursus: Sprogforandring – specielt i russisk

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Elective: Language change – especially in Russian

Uddannelse
Udbydes efter Studieordning for Øst- og Sydøsteuropastudier på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Balkanstudier, Grækenlandstudier, Polsk og Russisk, 2010-ordningen og Studieordning for kandidatuddannelsen i
Russisk Sprog og Kultur 2008-ordningen
Kursusindhold
Kurset handler om sproget som en dynamisk enhed i forandring. Vi gennemgår centrale generelle sprogforandringsteorier og mere specifikke teorier for forandringer i ordforråd, grammatik og udtale. Desuden vil vi arbejde med forskellige fremstillinger (på engelsk og russisk) om forandringer i russisk, ligesom vi kommer ind på spørgsmålet om hvad der kan motivere sprogforandringer (fx sprogkontakt, normpres, interne strukturforandringer m.v.). Til brug for de individuelle opgaver vil det være muligt at designe undersøgelser i de meget omfattende russiske tekstkorpora der er frit tilgængelige på internettet.
Målbeskrivelser

BA 2010.ordning:
Fordybelsesemne (fagelementkode HRUB01091E)
Valgfrit emne (fagelementkode HRUB01101E)
BA projekt (fagelementkode HRUB01111E)

KA 2008-ordning (russisk):
Valgfag (fagelementkode HRUK03371E)

KA 2008-ordning (Østeuropastudier):
Valgfag (fagelementkode HØEK03261E)
Nærmere besked på kursets Absalonside
Kendskab til russisk svarende til 2 års studium
Holdundervisning med studenterfremlæggelser
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 384
  • Forelæsninger
  • 28
  • Vejledning
  • 0,5
  • I alt
  • 412,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse