HRUA01081U RUS, Russisk Sprog 3

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Russian Language Proficiency 3

Uddannelse
Udbydes efter BA 2010-studieordning Øst- og Sydøsteuropastudier med specialisering i de centrale fag Balkanstudier, Grækenlandstudier, Polsk og Russisk eller BA tilvalg 2007-studieordning for tilvalgsstudiet i Et Slavisk Sprog
Kursusindhold
Undervisningen har til formål at bibringe studerende receptiv og reproduktiv forståelse af det studerede sprog, således at man er i stand til at formidle indholdet af en tekst i koncentreret form og kan frit beskrive et sagforhold såvel i skriftlig som i mundtlig fremstilling, herunder dialog
Målbeskrivelser

BA 2010-studieordning:
Russisk Sprog 3 (fagelementkode HRUB01081E)

BA tilvalg 2007-studieordning:
Russisk Sprog 3 (fagelementkode HRUB10031E)

Materialer udleveres løbende i forbindelse med undervisningen
Propædeutik, Sprog 1 og Sprog 2
Undervisningen er holdundervisning med aktiv deltagelse af de studerende i form af sproglaboratorieøvelser, oplæsning, svar på spørgsmål, oplæg, dialog mellem underviser og studerende, gruppearbejde og skriftlige afleveringer med udgangspunkt i samfundsaktuelle emner.
Der bliver oprettet 2 hold: Russisk Sprog 3, 3. semester BA og Russisk Sprog 3, 5. semester BA.

Prøve i Russisk Sprog 3, 2010-ordningen aflægges vinter 2014 (5. semesters forløb) og vinter 2015 (3. semesters forløb).

Vedr. prøveform jf. http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​russisk/​dispensation/​

Undervisningen i efterårssemestret er en del af forberedelsesforløb til disse prøver.

Prøve i Sprog 3 TV 2007-ordningen: Kontakt underviseren.
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 356
  • Forelæsninger
  • 56
  • Vejledning
  • 0,5
  • I alt
  • 412,5
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Andet