HRUA01062U RUS, Russisk Sprog 2 (F14)

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Russian Language Proficiency 2

Uddannelse
Udbydes efter BA 2010-studieordning Øst- og Sydøsteuropastudier med specialisering i de centrale fag Balkanstudier, Grækenlandstudier,
Polsk og Russisk
Kursusindhold
  1. Skriftlig oversættelse af tekster fra dansk til russisk. Tematisk og stilistisk er teksterne relateret til emneområder, som gennemgås i samtaletimerne. Der lægges vægt på kontrasten mellem russisk og dansk, herunder forståelse for idiomatiske forskelle og oversættelsesækvivalens, samt sikkerhed i ordbogsbenyttelse.
  2. Kommunikative færdigheder. De kommunikative kompetencer opøves ved sproglaboratorieøvelser, oplæsning, mundtlige oplæg, dialog mellem underviser og studerende, gruppearbejde og skriftlige afleveringer (referat) med udgangspunkt i gennemgåede emner.
Målbeskrivelser
BA 2010-studieordning: 
Russisk sprog 2 (fagelementkode HRUB01061E)
Materialer udleveres løbende i forbindelse med undervisningen
Bestået Propædeutik samt sprog 1 eller tilsvarende kvalifikationer.
1) Holdundervisning med mundtlig diskussion på holdet og skriftlige afleveringer, som gennemgås i timen.

2) Holdundervisning med aktiv undervisningsdeltagelse.
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 356,5
  • Forelæsninger
  • 56
  • I alt
  • 412,5