HRUA01061U RUS, Russisk Sprog 2

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Russian Language Proficiency 2

Uddannelse
Udbydes efter BA 2010-studieordning Øst- og Sydøsteuropastudier med specialisering i de centrale fag Balkanstudier, Grækenlandstudier, Polsk og Russisk
Kursusindhold
Skriftlig oversættelse af tekster fra dansk til russisk. Tematisk og stilistisk er teksterne relateret til emneområder, som gennemgås i faget Sprog 3. Der lægges vægt på kontrasten mellem russisk og dansk, herunder forståelse for idiomatiske forskelle og oversættelsesækvivalens, samt sikkerhed i ordbogsbenyttelse.
Målbeskrivelser
BA 2010-studieordning: 
Russisk sprog 2 (fagelementkode HRUB01061E) 

BA tilvalg 2007-studieordning: 
Praktisk Sprogfærdighed TV (fagelementkode HRUB10021E)
Materialer udleveres løbende i forbindelse med undervisningen
Bestået Propædeutik samt sprog 1 eller tilsvarende kvalifikationer.
Undervisningsformen er en kombination af mundtlig diskussion på holdet og skriftlige afleveringer, som gennemgås i timen.
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 384
  • Forelæsninger
  • 28
  • Vejledning
  • 0,5
  • I alt
  • 412,5
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Andet