HRUA01051U RUS, Russisk kultur, mentalitet og samfund

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Russian culture, mentality and society

Uddannelse
Udbydes efter Studieordning for Øst- og Sydøsteuropastudier på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Balkanstudier, Grækenlandstudier, Polsk og Russisk, 2010-ordningen
Kursusindhold

Kurset introducerer til hovedstrømninger i den russiske kulturhistorie op til i dag, herunder til et antal litterære hovedværker. De studerende opnår bredt kendskab til Ruslands kulturhistorie samt grundlæggende øvelse i tekstlæsning og anvendelse af videnskabelig tilgang. Kurset opøver evnen til at analysere forskelligartede kulturelle fænomener i deres historiske og sociale kontekst, samt til akademisk formidling på klart og korrekt dansk. Med henblik på eksamen, som er en 10-siders bunden skriftlig ugeopgave, lægges der særlig vægt på den skriftlige formidling.  

 Se lektionsplan på kursets Absalonside.

Målbeskrivelser

BA 2010-ordning:
Ruslands kultur, mentalitet og samfund (fagelementkode HRUB01051E)

BA-tilvalg 2007-ordning:
Et østeuropæisk lands kultur og mentalitet (fagelementkode HØEB10021E)

Der læses et kultur- og litteraturhistorisk pensum på 600 normalsider samt 400 ns oversat skønlitteratur og 300 ns skønlitteratur på russisk repræsenterende forskellige epoker og genrer. De faglitterære tekster udleveres løbende. De studerende skal selv anskaffe det oversatte skønlitterære pensum. Det russisksprogede pensum er identisk med det russisksprogede pensum i Sprog 1.

Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 356,5
  • Forelæsninger
  • 56
  • I alt
  • 412,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse