HRUA01041U RUS, Russisk sprog 1

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Russian language 1

Uddannelse
Udbydes efter Studieordning for Øst- og Sydøsteuropastudier på BA-niveau med
specialisering i de centrale fag Balkanstudier, Grækenlandstudier, Polsk og Russisk, 2010-ordningen eller Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau
i Østeuropastudier 2007-ordningen
Kursusindhold
Den russiske grammatik gennemgås i forbindelse med øvelser i skriftlig oversættelse fra russisk til dansk.
Målbeskrivelser

BA 2010-ordning:
Sprog 1 (fagelementkode HRUB01041E)

BA tilvalg 2007-ordning:
Sprog 1 (fagelementkode HRUB10011E)
Joel Nordborg Nielsen: Russisk Grammatik (2011): Bogen kan købes til moderat pris i Studenterafdelingens kompendieudsalg på KUA2 eller den kan hentes gratis på http:/​/​hprints.org/​hprints-00600901/​en/​
Kendskab til russisk svarende til bestået eksamen i russisk propædeutik
Holdundervisning og skriftlige øvelser
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 356
  • Forelæsninger
  • 56
  • Vejledning
  • 0,5
  • I alt
  • 412,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse