HRUA01031U  RUS, Øst- og Sydøsteuropas generelle historie og kultur (F14)

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

General History and Culture of East and South East Europe

Uddannelse
Udbydes efter Studieordning for Øst- og Sydøsteuropastudier på BA-niveau med
specialisering i de centrale fag Balkanstudier, Grækenlandstudier, Polsk og Russisk, 2010-ordningen
Kursusindhold
En kronologisk-tematisk gennemgang af regionens historie og kultur med udblik til Europas historie/verdenshistorien. Desuden opøvelse i analyse og argumentation.
Målbeskrivelser

BA 2010-ordning:
Balkanstudier (fagelementkode HBAB01031E)
Grækenlandstudier (fagelementkode HGRB01031E)
Polsk (fagelementkode HPLB01031E)
Russisk (fagelementkode HRUB01031E)

Faglitterært kompendium på 1200 normalsider
Se relevant studieordning
Forelæsninger incl. organiseret gruppearbejde, mundtlige fremlæggelser og paneldebat.
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Studienævnet har d. 15. januar 2014 vedtaget en generel dispensation vedr. prøvebestemmelserne i studieelementet ”Øst- og Sydøsteuropas generelle historie og kultur” / ”General History and Culture of East and South East Europe” (konstituerende for specialisering i hhv. Balkanstudier, Grækenlandsstudier, Polsk og Russisk); Fagelementkoder: HBAB01031E, HGRB01031E, HPLB01031E og HRUB01031E: HRUB01041E; 15 ECTS-point.

Se den fulde tekst her: http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​balkanstudier/​dispensationer_oesteuropastudier/​
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 56
  • Forberedelse
  • 356,5
  • I alt
  • 412,5