HRUA01011U  RUS, Ruslands historie, kultur og litteratur

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Russia: History, Culture and Literature

Uddannelse
Udbydes efter BA 2010-studieordning Øst- og Sydøsteuropastudier med specialisering i de centrale fag Balkanstudier, Grækenlandstudier, Polsk og Russisk
Kursusindhold

Gennemgang af Ruslands historie fra kristendommens indførelse til vor tid

Målbeskrivelser
BA 2010-ordning:
Ruslands historie, kultur og litteratur (fagelementkode HRUB01011E)

BA tilvalg 2007-ordning:
Et østeuropæisk lands historie (fagelementkode HØEB10011E)
Walter G. Moss, A History of Russia, vol. I-II. Anthem Press 2002 el. sen
Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende i diskussioner
To ugentlige dobbelttimer
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 356
  • Forelæsninger
  • 56
  • Vejledning
  • 0,5
  • I alt
  • 412,5