HRUÆ01021U RUS, Russisk propædeutik B (F14)

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Russian Propaedeutics B

Uddannelse
Udbydes efter Studieordning for Øst- og Sydøsteuropastudier på BA-niveau med
specialisering i de centrale fag Balkanstudier, Grækenlandstudier, Polsk og Russisk, 2010-ordningen
Kursusindhold

Faglige mål:

 • beherskelse det russiske sprogs basale morfologi og syntaks
 • forståelse og anvendelse det russiske sprogs basale ordforråd svarende til den i undervisningen gennemgåede del af begyndersystemet
 • oplæsning en af eksaminanden opgiven russisk tekst med udtale og intonation, som ikke er kommunikationsforstyrrende
 • evne til at føre en enkel samtale på russisk
 • oversættelse af en let russisk tekst til dansk. De faglige mål opnås gennem Holdundervisning med aktiv deltagelse af de studerende i form af sproglaboratorieøvelser, oplæsning, oversættelse, svar på spørgsmål, dialog mellem underviser og studerende, gruppearbejde og skriftlige opgaver.
Målbeskrivelser

BA 2010-ordning:
Propædeutik B (fagelementkode HRUB01021E)

Materialer udleveres i forbindelse med undervisningen
Se relevant studieordning
Holdundervisning med aktiv deltagelse af de studerende i form af oplæsning, oversættelse, svar på spørgsmål, dialog mellem underviser og studerende, gruppearbejde og skriftlige opgaver.
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 300,5
 • Forelæsninger
 • 112
 • I alt
 • 412,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse