HRUÆ01001U RUS, Russisk propædeutik A

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Russian Propaedeutics A

Uddannelse
Udbydes efter Studieordning for Øst- og Sydøsteuropastudier på BA-niveau med
specialisering i de centrale fag Balkanstudier, Grækenlandstudier, Polsk og Russisk, 2010-ordningen
Kursusindhold
Holdundervisning med aktiv deltagelse af de studerende i form af sproglaboratorieøvelser, oplæsning, oversættelse, svar på spørgsmål, dialog mellem underviser og studerende, gruppearbejde og skriftlige opgaver.
Målbeskrivelser

BA 2010-ordning:
Propædeutik A (fagelementkode HRUB01001E)

Materialer udleveres i forbindelse med undervisningen
Holdundervisning med aktiv deltagelse af de studerende
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 300,5
  • Forelæsninger
  • 112
  • I alt
  • 412,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse