HRSK03442U REL, Religion og kommunalpolitik

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Religion and municipal politics

Uddannelse
Udbydes efter KA 2008-studieordning Studieordning for kandidatuddannelsen i
Religionssociologi, 2008
Kursusindhold

Kurset vil udover en general introduktion til temaet religion og politik fokusere på cases, hvor religion er relevant i kommunalpolitik. Det drejer sig eksempelvis om diskussioner om byggeplaner for hellige bygninger, konfirmationsundervisning, kristendomskundskab i folkeskolen og religiøse symboler i offentlige bygninger.

2013 er kommunalt valgår og derfor vil vi undersøge københavnske politikeres holdninger til aktuelle og principielle religionspolitiske spørgsmål herunder arrangere et panelmøde på universitetet, hvor vi diskuterer religionspolitik med repræsentanter fra forskellige partier.

Indledningsvis tages der udgangspunkt i en række aktuelle debatter om religionens rolle i forhold til nationen, staten og det politiske system, der så perspektiveres i forhold til teorier om sekularisering/religionens genkomst, globalisering, nationalisme, international politik og civil religion.

Målbeskrivelser
KA 2008-studieordning:
Særligt studeret område: Religion og politik (fagelementkode HRSK03441E)
Der tages udgangspunkt i casemetodologi i relation til de studerende egne opgaver
Kompendium vil blive tilgængeligt på Absalon
BA i religionsvidenskab eller tilsvarende
Holdundervisning
Kurset er i sit udgangspunkt et kursus for studerende på overbygningen, men BA-studerende er også velkomne.
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 112
  • Forelæsninger
  • 28
  • I alt
  • 140