HRSK03421U REL, Religion og samfund – metoder

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Religion and Society – Methods

Uddannelse
Udbydes efter KA 2008-studieordning i Religionssociologi
Kursusindhold

Den studerende kan:

• redegøre for relevante metoder i forhold til religionssociologiske

problemfelter.

• benytte metoder i analytisk øjemed.

• analytisk og kritisk reflektere over relevante metoder

Learning by doing. Kurset vil være bygget op således, at studerende i fællesskab foretager en kvantitativ og kvalitativ undersøgelse (pilotprojekt), som der samtidig skrives opgave på baggrund af.

Faget omfatter en indføring i kvantitative og kvalitative metoder, der gør den

studerende i stand til selvstændigt at:

• Identificere relevante metoder til undersøgelse af udvalgte religionssociologiske problemer.

• Forholde sig analytisk, kritisk og refleksivt til specifikke metodiske problemstillinger.

• Anvende relevante metoder på specifikke religionssociologiske emneområder.
Målbeskrivelser
KA Religionssociologi 2008-studieordning:
Relgion samfund og metoder (fagelementkode HRSK03421E)
Alan Bryman 2012, Social Research Methods samt diverse artikler (kompendium via Absalon)
Grundfagsniveau i religionssociologi eller lignende.
Der undervises på hold med dialogundervisning og øvelser
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 140
  • Forelæsninger
  • 56
  • I alt
  • 196